Różne środki oddechowego

 
środki oddechowe są lekami lub kombinacja stosowanych leków do zapobiegania, łagodzenia lub leczenia chorób układu oddechowego. mogą one być traktowane jako tabletki lub płynu, gdyż leki działają układowo. Lub mogą być dostępne w inhalatorach lub innych form urządzeń inhalacyjnych, w których lek jest dostarczane bezpośrednio do płuc.

Schorzenia związane z różnorodnych czynników oddechowych