Różne czynniki metaboliczne

 
czynniki metaboliczne są substancje zdolne do wywoływania działania na suma zmian fizycznych i chemicznych występujących w tkance, składających się z tych reakcji, które przekształcają małych cząsteczek w duże (anabolizm) i te reakcje przekształcanie dużych cząsteczek w niewielkim (katabolizm). Różne czynniki metaboliczne obejmuje wszystkie czynniki metaboliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Schorzenia związane z różnorodnych czynników metabolicznych