msm bólu stawów: czy jest to bezpieczne?

To nie jest łatwe pytanie, ponieważ nie ma zbyt wiele badań na temat skutków długofalowych suplementu diety o nazwie methylsulfonylmethane (MOM). MOM jest utworzona z zastosowaniem dimetylosulfotlenku (DMSO), formularz organicznego siarkę, który jest również stosowany jako suplement diety.

Zwierzęta obserwowano przez 90 dni w dawce dziennej MOM pięć do siedmiu razy większa niż to jest zazwyczaj stosowane w osób miało żadnych poważnych problemów. Niestrawność, biegunka i bóle głowy opisywano w ludzkich próbach MSM trwających do 12 tygodni. Jednak ludzie przyjmujący placebo odnotowano również podobne objawy.

Ponieważ niewiele wiadomo na temat długoterminowego bezpieczeństwa MOM, to nic dziwnego, że skuteczność jest również jasne. Niektóre badania wykazały nieznaczne poprawę objawów zapalenia stawów, ale badania te były niewielkie i krótkotrwałe, więc żadne ostateczne wnioski mogą być wykonane.

Chociaż istnieje duże zainteresowanie wykorzystaniem MSM w leczeniu różnych schorzeń, w tym zapalenia stawów, potrzeba więcej badań, by określić korzyści i ryzyka.

wizyty u lekarza