Badania malarii w laboratoriach theernment

Laboratorium Badań malaria i grafika (LMVR)

Laboratorium Immunologii i Malaria Wakcynologii (LMIV)

Zobacz ilustrację na temat cyklu życiowego pasożyta malarii.

LMVR jest przeznaczony do badań, malarii i owadzich wektory chorób zakaźnych. Grupy badawcze w laboratorium utrzymać tablicę na terenie kampusu i działalności zagranicznych bada owady przenoszące choroby i szerokie dziedziny biologii malarii i patogenezy. Podstawowe odkrycia z tych badań wspierają poszukiwań nowych terapii lekowych, narzędzi diagnostycznych i szczepionek.

Ciekawa Badania

LIMV została uruchomiona w 2001 roku badań, rozwoju i produkcji szczepionek malarii prototypowych i przeprowadzić we wczesnej fazie badań klinicznych obiecujących kandydatów szczepionek. Jego nadrzędnym celem jest opracowanie szczepionki przeciwko malarii, które zmniejszą ciężką chorobę i śmierć wśród afrykańskich dzieci i wyeliminowania malarii z obszarów o niskiej transmisji świata.

LMIV jest opracowanie szczepionki, który kieruje “etapu krew” z najgroźniejszych pasożyta wywołującego malarię, Plasmodium falciparum. Szczepionka krwi etap wywołuje odpowiedź immunologiczną albo mogącym zniszczenia pasożytów malarii w krwiobiegu lub hamowania pasożytów zainfekowaniu czerwonych krwinek.